TilbakeKontakt
Oss

TESTER

Flere av studiene og testene blir ikke åpnet før elevene har fullført minimums kravet for å studere videre. Man trenger et vist nivå av kunnskaper om FARGENE .

Personlighets Test

et av våre viktigste bidrag til å lære om oss selv, enten i privat forhold, eller for arbeid og helse og alt som har med farger å gjøre. Det er en test som forteller om et kart hvor din hoved energi er øverst og så ligger fargene i poeng efter hverandre til 7 typer farge energi ligger på plass i rekkefølge, med denne testen kan du bevege deg rundt i ditt liv og du kan øke eller svekke den energien du trenger å gjøre noe med. Du skal finne deg selv.

Ungdoms Testen

er en svært så verdifull forklarings test på hvordan dine energier er fordelt. De som tar testen får også en forklaring på hvordan de tre sterkeste energien kan forklare hva de egner seg til på dette tidspunktet. Ungdom fra 14 - 18 år vil ha glede av denne forklaringen om seg selv. Det er bra å ha noe å forholde seg til i den alderen.