TilbakeKontakt
Oss

Gruppe studier

Flere av studiene og testene blir ikke åpnet før elevene har fullført minimums kravet for å studere videre. Man trenger et vist nivå av kunnskaper om FARGENE .

Power of Seven

er et alle manns studie og er delt opp i grupper av 3- 5 - 7 og 9 personer og passer for alle, men studiet gir en god del informasjoner om deg selv og om farger. Dessuten så får du en god lærdom av dem du lærer sammen med.

Det er en hyggelig samling stund hver måned og efter at du selv har lest igjennom dine oppgaver er du klar til en samling med oppgaver.

Det er ingen forpliktelser og ingen konkurranse, men det er oppgaver som handler om oss mennesker. Og siden det ikke er noen lærer der, kun dere selv som må holde orden på gruppen og lede dere selv. Det blir som å strande på en øde øy sammen med andre og så begynne på å lage et nytt samfunn

Gruppen egner seg til venne gjenger og arbeids kollegaer. Les mer om Power of Seven på studie siden.

Art of Love

vil ikke ligge ferdig før til høsten.

14 Mini studier

vil bli tilbudt elever som har tatt Basic Studie, det er 14 mini studier som dekker mange felter av spesielle yrker. De har også workshops og foredrag. Legges ut til høsten.