TilbakeKontakt
Oss

The Power of Seven er vår: POS BANK

POS-Bank er laget for dem som har tatt eksamen i Basic Studiet og har registrert sin hoved energi i POS Bank.

Hvert land burde ha sin POS Bank hvor landets energi ressurser ligger tilgjengelig til bruk for alle som har registrert sin hoved energi. Et hvert land trenger en kapital av menneskelige resurser, skal landet ha nok Personlig Energi til rådighet for alle de oppgaver et land har.

Det å inneha en eksamen eller en utdannelse er vel og bra, men det er de etiske og moralske grunnleggende kvaliteter som mennesket har brukt i sitt arbeid, som til syvende og sist er avgjørende for hvordan et arbeid blir tilfredsstillende utført både for vedkommende og til landets beste.

Et land som ikke vet hva dens borgere er i stand til å generere av energi til utfordrende, krevende og vanskelige situasjoner, kan heller ikke legge de planer eller utføre de oppgaver landet i slike situasjoner er avhengig av.

De gode og gammeldagse moral begrepene knytter sterkere bånd mellom mennesker enn det et eksamens resultat kan gå god for. I vårt opplærings system dreier det seg om å mestre de oppgavene som man har en mulighet for å klare, det dreier seg om å finne ut hvem man er, og hvordan man kan bruke de 7 mulighetene man har til rådighet for å bedre sine energi ressurser.

Hele vårt energi system er drevet av de 7 Farge Energiene, de inneholder alt det vi ønsker å kunne gjøre, vi må bare lære dem å kjenne og så må vi bli alt det fargene inneholder. Hele vår verden og alt i vår natur inneholder disse livs energiene, og det er opp til oss selv å generer mer og bedre energi. Det er ikke samfunnets oppgave.

I POS BANK arbeider vi for å bygge hverandre opp, vi trenger hverandre, for vi kan ikke mestre alt selv, vi er hele tiden avhengige av andre typer energier da enhver individualist er god nok i seg selv, men det er kun sammen med andre individualister de kan utføre noebedre, og da er det greit med en POS Bank som stiller opp med menneskelige ressurser som tilgjengelig låne kapital, i form av ren menneske skapt energi.

Det er en form for kapital som gir avkastning til alle POS Bank medlemmene, da denne kapitalen aldri taper sin verdi, fordi hver gang man bruker en av energiene så akkumulerer den seg og gir ut mer energi.

IQ-tabell - de syv intelligensformer

RØDKroppsintelligens
forteller om en fysisk sterk og jordnær person med stabil ro og stayer-evne.
ORANSJESosial intelligens
forteller om en tilstedeværende sosial kreativ person med smak og lukte sans.
GULMental intelligens
forteller om en logisk analytisk person med stor kunnskaps tørst.
GRØNNEmosjonell intelligens
forteller om en følsom medmenneskelig person med stort behov for å bruke sin kjærlighets evne.
BLÅKommunikasjon intelligens
forteller om en klartenkt, vidsynt person med store evner til å påta seg ansvar og ledelse.
INDIGOIntuitiv intelligens
forteller om en klarsynt og intuitiv person hvor fantasi og virkelighet tilhører tankens kraft.
FIOLETTVisuell intelligens
forteller om en åndelig kreativ person som bruker inspirasjons energi til å skape mesterverk.

I POS-Bank kan man gå inn å hente frem den Farge individualistene man trenger ut fra den spesielle Farge Energien personen besitter. Fordi alle som er registrert her, har de samme tankene som Regnbuen forteller om, det at alle disse 7 forskjellige fargene som er tilstedeværende i dagslyset, egentlig inneholder det dagslyset vi kaller for LIVET. Og det er kun når vi ser de 7 fargene samlet at de kan vise seg for oss som en helhetlig energi, for da er alle de 7 farge energiene blitt til Hvitt lys. Det vi kaller dagslyset.

Det betyr også at vi som mennesker trenger å bruke alle de 3 primære fargene og de 4 sekundær farge energiene, skal vi kunne bli til en helhet, eller noetilnærmet det rene og hvite lyset. For vi er ikke ment å være kun en Farge Energi, det vi kaller å ha en farge som vår hoved energi, vi bør derfor lære oss å bruke de 6 andre energien vi har til rådighet. For jo mer vi kjenner våre farge energier, jo mer opplyste blir vi. Og så må vi lære oss å samarbeide med dem som har en annen farge som sin hoved energi, fordi vi er ikke skapt til å ha 7 hoved energier. Vi har en begrenset tilgang til personlig energi, kunsten er å finne balanse og harmoni mellom våre egne farge energier først og så må vi begynne å forstå at andre har det samme systemet. Vi er alle farge energi personer.

Vi trenger menneskelige positive og gode egenskaper i en verden hvor de negative nedbrytende egenskapene dominerer for mye. Vi må samle oss, og bruke hverandres styrke, og da kan vi ikke bare bruke GUL eller BLÅ mental energi styrke, men alle de 7 farge energienes spesielle og individuelle styrke.

Glem aldri at vårt dagslys består av 7 farger, og lærer vi oss Farge Språket så vil vi også forstå hvordan vi også kan skape Hvitt lys, det er hverken utenkelig eller umulig. Men da må vi begynne å tro på at LYSET er LIVET og at vi er skapt for å leve med lyset, og med en av lysets farger som vår hoved energi. Hvis vi fortsatt ønsker å beholde vårt lys, så må vi gjøre noesom angår oss selv, slik at vi får gitt energi videre til andre. Vi må være i stand til å beholde den verden vi lever i, rik på menneske skapt energi. Vi er en del av naturen og kan kun overleve om vi blir sterkere og bedre på det vi kan. Og det er å være et MENNESKE.

Så lær deg Fargenes Språk og meld deg inn i POS-Bank. Og gjør vår verden rikere på ren energi.