Å forstå et menneske eller menneskene rent generelt er ikke en enkel oppgave, men begynner du med deg selv så er det et håp om at du kan bli en habil menneske kjenner.
Forstår du dine egne Farger er det enkelt å begynne å kjenne seg igen i andre.
Farger er ikke et kjedelig språk, det er spennende og fyller deg med en lykke som vi kaller tilfredshet, så jo mer du lærer om deg selv jo mer tilfreds blir du.
Trykk på bildene med farger rundt personene og les litt om hvordan fargene påvirker forskjellige temaer og tanker som vi har om det som påvirker oss i samfunnet.