TilbakeKontakt
Oss

Solen

Image of Sun

Dette bildet av den kjente maleren Edward Munch er absolutt det beste bildet når vi skal presentere Solen, Lyset og Fargene, da bildet innehar alt vi ønsker å fortelle om.

Fordi tilhørligheten til Universet, Solen og vår planet Jorden er alt vi trenger for å holde oss i live, og det skinenede lyset fra Solen gjør oss i stand til å se vår verden i farger.

Men for at vi skal kunne komme oss videre som mennesker på vår skala for evolusjons utvikling, så må vi nok forandre oss.

Vi står stille som mennesker mens vår jord blir misbrukt, og den SOL energien som er vår redning blir gjort om til solpaneler, og det er bra!

Men vi glemmer å fullføre vår egen evolusjon som et menneske.

Vi bør gjøre noe,fordi den meste spennende utviklingen for oss mennesker ligger foran oss.

Men kun hvis vi begynner å lære oss selv bedre og mer å kjenne.

Planeten Jorda

Image of Earth

En gang var vi krigere som levde i denne vakre verden og vi forsøkte å finne ut hvem vi var og hvor vi var. Vi var naturens Jord folk og levde vesentlig av RØDenergi, og vi la under oss hele verden på RØDenergi.

I dag trenger vi en annen type energi skal vi klare å overleve en Homo Sapiens tilstand. Vi trenger å bruke andre farge energier enn RØDenergi, vi trenger INDIGOenergi for i det hele tatt å kunne ta innover oss det Universale vibrasjons språket. Og den samme kraften som LIVET inneholder finnes i vår menneskelige kropp, og den kraften er den sterkeste energi ressurs vi har på Jorda.

Og vårt mål i Colour Energy er å introdusere disse menneske vennlige ressurser til Jordas folk, fordi så langt vi enn er kommet i vår utdannelse som mennesker, så har vi likevel unnlatt å utdanne folk i det viktigste faget FARGENE.


Uten fargene er det vanskelig å forstå hvorfor regnbuen er der og hvorfor lyset inneholder alle fargene?

Vi trenger fargene for å forstå hvordan vi selv er og ikke minst hvordan vi bruker de ressursene fargene har.

Vi trenger å få vite HVEM VI ER. Slik at vi kan bli til den vi ønsker å være.

Homo Sapiens

ER VI DE SISTE MENNESKENE?

Vår hensikt med Colour Energy konseptet er å fortelle om hvor viktig det er å lære og å forstå hva de menneskelige ressursenes kvaliteter handler om, da disse kvalitetene inneholder mer enn det vi har forstått pr i dag, fordi de har en langt større innflytelse og påvirkning på hvordan vi forstår og bruker den utdannelsen skoleverket tilbyr barn og ungdom i dag.

For det er DUsom person som skaper deg selv og de omgivelser Du har rundt deg.

Personlig viten og forståelse er å vite HVEM DU ER. Og denne kunnskapen om deg selv er langt viktigere enn det skole systemet har forstått. Man bør lære seg om begrepene til FARGENE, det vi kaller FARGE SPRÅKET før man lærer seg bokstavene i et vanlig alfabet, fordi bokstaver som kun lager ord, men ikke forteller hva ordet betyr, har heller ingen verdi. Fordi et ord har ingen verdi hvis man ikke har koblet sin bevissthet til ORDET.

Kun når ORDENE blir et begrep og du er begrepet, kan ordet ha en mening som fyller den plassen ORDET er ment for.

MENNESKET OG HJERNEN

Man with cloudMan and Brain

Kan hjernen være vårt HÅP for fremtiden?

Kan meningen være at vi skal konsentrere oss om det organet som vi vet minst om og som vi trenger mest?

Og hvorfor vet vi så lite om vår hjerne?

Er det fordi vi ikke kjenner godt nok til oss selv, fordi vi er som hjernen delt inn i flere forskjellige avdelinger som tar seg av forskjellige deler av det arbeidet som ligger under begrepet om å: holde LIV i oss.

Er det mulig at vi kan hjelpe hjernen, for kan vi ha misforstått noeav hjemligheten om hvordan og hvorfor vår hjerne er skapt?

Og hva vi egentlig skal bruke vår hjerne til?