BackKontakt
Oss

Fremtid

FREMTIDEN er et forlokkende ord, kanskje fordi det er noesom ligger foran oss, og fordi vi kan aldri vite hva som skjer eller ligger foran oss. Men man kan forberede noetil en fremtidig hendelse, slik som å lage konsepter som det jeg skal legge frem her. Det er alltid spennende å lage noeeller å tenke ut noeeller å gjøre det ferdig for en presentasjon, som jeg legger her nå. Jeg vil gjerne gi dere noen informasjoner om hva som kommer dette året.

Hvem som blir først ute vet jeg ikke enda, så jeg skriver litt om de alle 7.