Kontakt Oss

Bildet viser mennesker som hjelper hverandre opp og oppover. Og det er noevi ønsker at alle skal kunne gjøre, og derfor bruker vi Colour Energy Farge Filosofifor å fortelle at vi alle trenger andre mennesker for selv å kunne utvikle oss videre. Et menneske kan ikke gjøre alt alene.

Tenk på din kropp, vi har mange organer og alle organene er kunnskaps rike spesialister, men de kan kun utføre sin spesielle jobb, men de samarbeider med alt og alle i vår kropp og de hjelper hverandre. Vi må også tenke slik. Vi må lære oss å samarbeide med alle våre 7 energier.

Og da må vi lære oss om hva de andre farge energiene kan og selv lære oss å forstå at de som har det rette talentet for nettopp denne spesielle farge energien, kan mer enn det vi selv kan klare. Å se ting og seg selv i et større perspektiv er viktig.

Først når vi setter pris på hva et samarbeid betyr, og den tryggheten forteller om tillit, da har vi selv erfart fargens kvaliteter, erfaringer og kunnskap. Og denne kunnskap gir oss den roen vi trenger, hvis vi overhode skal kunne komme oss videre som mennesker. Vi må lære å kjenne oss selv på måten vi kan samarbeide på.

Hver personpå rett plass er et godt ordtak for Fargene.

Ta kontakt med oss hvis det er noedu vil spørre om, du treffer oss på: