TilbakeKontakt
Oss

FARGE EVENTYR Hva Er Det!

Noesom er likt alle andre eventyr, noesom ikke tilhører virkeligheten, det er noesom tilhører noesom vi aldri har tatt alvorlig, for det er jo bare et eventyr.

Dette noesom er så annerledes at vi kaller det et eventyr, er noevi alle kan oppleve. Du kan oppleve det når du er i full harmoni og balanse med deg selv, noedu kan være hvis du har kontakt med alle dine 7 farge personligheter og vet hvem du er. Da kan det eventyrlige skje.

Men her på disse sidene som vi kaller for eventyrsider, gjør vi det mer for å vise deg

hvordan fargene søker å få kontakt med deg, slik at du kan få oppleve et ordentlig eventyr.

Slapp av unn deg litt glede over at fargene kan være så glade og gi deg slik glede at dine sanser kommer frem med sine egenskaper og gjør at din energi øker.

Ønsker du å lære mer om denne følelsen om noe, så gå inn på vår siden for Farge filosofi, der vil det komme mer stoff om det vi virkelig kan kalle et eventyr.